Hjem » Artikler

Søger I en erfaren freelancejournalist?

Jeg skriver to forskellige typer af artikler.

Den ene er artikler, som en kunde gerne vil have skrevet og afsat til et fagblad med sig selv som afsender. Et eksempel er opholdsstedet Elbjerghus, der udreder familier, hvor børnenes udvikling og trivsel er truet. Elbjerghus fik hjælp til at få afklaret og skrevet en artikel om den faglige metode og forståelse, der er grundstenen i stedets arbejde. 

"Vores skærpede faglige fokus har dels medført en opkvalificering af vores egen hjemmeside og dels gjort det muligt for os efterfølgende at udbyde kurser til landets kommunale familieafdelinger i et samarbejde med kursusudbyder Seminarer.dk." Leder Helene Ejsing og psykolog Lotte Abrahams

Den anden er artikler, som jeg selv i kraft af mit arbejde, min deltagelse i konferencer, temadage etc. og mine mange kontakter på det sociale område får ideen til og afsætter til fx. Socialrådgiveren, Socialpædagogen eller andre fag- og brancheblade.

Lysegrå bjælke 9x430

Artikel i Sundhedsplejersken 2/2015 (s. 40-44) "Den ressourcefokuserede tilgang - i nogle få tilfælde benzin på et bål". 

Lysegrå bjælke 9x430

Artikel i Socialpædagogen 15/2015 "Det svenske socialvæsen er i knæ".

Lysegrå bjælke 9x430

Artikel i Socialrådgiveren 7/2014 (s. 18-23) "Hårdt at trække vod i eget liv".

Lysegrå bjælke 9x430