Hjem » Kunderne

Kirsten Holm-Petersen

Hvem er mine kunder?

De fleste – men ikke alle – mine kunder kommer fra det sociale område. Jeg trækker her på mine erfaringer, både som journalist og sekretariatsleder i Familieplejen Danmark og som selvstændig siden 2008.

Jeg har gennem årene haft mange typer af kunder:

Døgninstitutioner og FADD (Foreningen af Danske Døgninstitutioner)

Opholdssteder, botilbud, dagbehandlingstilbud og LOS

Sociale organisationer – fx Børnesagens Fællesråd og Livsværk (det tidligere KFBU)

Offentlige instanser – fx Socialstyrelsen og Professionshøjskolen UCC.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Socialpædagogerne og fagbladet Socialpædagogen

Dansk Socialrådgiverforening og fagbladet Socialrådgiveren

KL og kommuner

Socialtilsyn

Omvendte citationstegn

Lysegrå bjælke 9x430

Socialtilsyn Syd.
Læs mere...

Socialtilsyn Syd har flere gange gjort brug af Kirstens talent for at forenkle og formidle de ofte ret komplicerede budskaber der knytter sig til at føre et socialt tilsyn på døgntilbud og i plejefamilier. Kirstens erfaring med og overblik over socialområdet gør, at hun hurtigt og kompetent fanger essensen i de problematikker jeg gerne vil formidle – og hendes journalistiske tæft gør, at hun fanger gode vinkler og får sagerne formuleret mundret. At Kirsten også er både hurtig og fleksibel med deadlines gør at vi har et rigtig godt samarbejde.
Tilsynschef Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard Andersen 

Hillerød Produktionsskole Biavleren.
Læs mere...

Hillerød Produktionsskole "Biavleren" hyrede Kirsten til at hjælpe med ny hjemmeside, publikationer til samarbejdspartnere samt artikler til diverse aviser. Vi valgte Kirsten, fordi vi vidste, hun laver et solidt arbejdede for LOS, og at hun generelt har et godt kendskab til vores område. Allerede her sparede vi en masse tid, idet Kirsten ikke havde brug for at vide de basale ting om vores område. Fra start havde Kirsten mange gode ideer til at nå vores mål, og samarbejdet herimod kørte perfekt. Kirstens professionelle tilgang til opgaven gav også hurtigt os som ledelse en tro på, vi havde valgt rigtigt. Kirsten lyttede til vores ønsker, var fantastisk til at formidle det skriftligt og tog gerne diskussionen hvis hun ikke var enig.
Ud over det journalistiske arbejde har hun været indpisker og tovholder. Begge dele meget tilfredsstillende.
Det endelige resultat mener vi taler for sig selv, www.biavleren.dk.
Leder af Biavleren, Andreas Hare Vang  

Lysegrå bjælke 9x430

Region Midt, Specialområde
Kriminalitetstruede og Dømte Børn
og Unge.
Læs mere...

De to sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen samt behandlingstilbuddet MultifunC Midtjylland har fået hjælp af Kirsten til at få lavet en fælles hjemmeside. Kirsten har også været pennefører på en publikation, hvor 4 ungdomssanktions-anbragte unge på Grenen fortæller deres historie 10 år efter anbringelsen. Samarbejdet med Kirsten har været inspirerende og udviklende for vores samlede udtryk. Kirsten forstår at navigere i en kompleks og travl virkelighed, hvor den faglige selvforståelse ikke nødvendigvis knytter sig til det eksterne kommunikative udtryk. Vores hjemmeside er nu målgruppefokuseret, professionel i udtrykket og meget bedre end noget vi tidligere har haft. Tryksagen om ungdomssanktionen er en kraftfuld sag, der giver en stemme til mennesker, som vi i det danske samfund almindeligvis kun omtaler som ofre eller overgribere. Det gør mig stolt, at vi – qua samarbejdet med Kirsten - har bidraget til at fortælle disse historier i sammenhæng. At teksterne samtidig er læsevenlige og medrivende er udtryk for Kirstens høje faglige niveau. Kirsten ved hvad hun skriver om.
Daglig leder af Koglen, Michael Højer  

Lysegrå bjælke 9x430

Butilbuddet Asgård.
Læs mere...

Med Kirstens hjælp er vi kommet til at fremstå mere professionelt i vores markedsføringsmateriale, og vi er blevet mere synlige over for vores omverden. Kirsten havde en meget professionel tilgang til arbejdet med at beskrive Asgaards tilbud på den nye hjemmeside og i brochurer og video. Det var tydeligt, at Kirsten havde en stor indsigt i det sociale område. Vi oplevede og oplever, at antallet af henvendelser har været stigende i kraft af vores nye materiale. Vi får mange positive tilbagemeldinger fra sagsbehandlere. Pårørende melder tilbage, at de får en rigtig god indsigt i Asgaards arbejde med de unge mennesker igennem det videomateriale, som der ligger på hjemmesiden, og som Kirsten har produceret. Vi kan varmt anbefale Kirsten til andre, som står over for at skulle forandre deres markedsføringsmateriale. Hun er engageret, professionel, meget vidende på det sociale område, god til at formulere tekstmaterialet og ikke mindst god til at opstille og overholde deadlines, så vi kommer helt i mål. Asgaards målgruppe er unge og voksne med Aspergers syndrom og tillægsdiagnoser.
Forstander Brian Kousgaard Pedersen

Lysegrå bjælke 9x430

Løkkehus Børnehjem.
Læs mere...


Løkkehus havde behov for at få vores hjemmeside opdateret og gjort interessant og informativ for både sagsbehandlere, forældre, unge og børn. Alt blev sat i spil – en stor proces, som kræver struktur, overblik, formuleringskompetence, kreativitet, forståelse for de forskellige målgrupper og ikke mindst tålmodighed. Det fik vi hos Kirsten.
På Løkkehus ville vi bl.a. skabe en hjemmeside, hvor vi fortæller om Løkkehus i ”børnehøjde”. Det skulle ske via video, billeder og tale osv. Ideen blev igangsat med de mange facetter det indebar. Her var det Kirstens evne til at strukturere, skabe overblik, tekstbehandling og videofilme, som fik os bragt frem til et, synes vi selv, rigtig godt resultat.
Foruden ovennævnte har kendetegnende for Kirsten i vores samarbejde været, stort engagement, nysgerrighed, energi og ordentlighed – respekt for område og opgave.
Med engagementet med Kirsten fik vi en hjemmeside og et afsæt til videre udvikling, som jeg er utrolig glad for.
Forstander Leif B. Steensen  

Lysegrå bjælke 9x430

Elberghus.
Læs mere...


Kirsten Holm-Petersen fik til opgave, at formulere vores faglige budskab til andre faggrupper end vores, som består af psykologer, pædagoger og terapeuter. I samarbejdet med sundhedsplejersker havde vi eksempelvis oplevet metodiske forskelle, som forstyrrede det tværfaglige samarbejde. Vi ville derfor gerne skrive en artikel om vores faglige tilgang og brudfladen mellem vore forskellige faglige ståsteder til fagbladet Sundhedsplejersken.
Samarbejdet med Kirsten har skærpet vores evne til kommunikation om og formidling af vores metodiske tilgang. Kirsten styrede processen igennem undersøgende og afklarende spørgsmål, så budskabet blev tydeligt og skrevet i et sprog, der kunne forstås på tværs af faggrupper.
Vores skærpede faglige fokus har dels medført en opkvalificering af vores egen hjemmeside og dels gjort det muligt for os efterfølgende at udbyde kurser til landets kommunale familieafdelinger i et samarbejde med kursusudbyder Seminarer.dk.
Leder Helene Ejsing og psykolog Lotte Abrahams

Lysegrå bjælke 9x430

Foreningen af Danske Døgninstitutioner.
Læs mere...


Det særlige ved Kirsten er, at hun kan balancere et emne både fagligt, politisk og menneskeligt på en og samme gang – det er sjældent. Hun formidler budskabet, uden at det bliver til følelsesporno, og holder et højt fagligt niveau. Og så er hun fleksibel og stiller sig til rådighed, for vores opgaver er ofte af akut karakter.
Samarbejdet med Kirsten har været positivt og tilfredsstillende. Hun er grundig, overholder deadlines og kan også være fagligt insisterende, hvilket er meget positivt i denne sammenhæng – det er godt, at nogen er normative og står fast. Og så har hun et indgående kendskab til området og er en dygtig formidler af sin viden.
Tidligere næstformand (nu formand) Søren Skjødt

Lysegrå bjælke 9x430

Socialpædagogernes Landsforbund.
Læs mere...


Vi har brugt Kirsten Holm-Petersen til en række opgaver:
- Til konference på Christiansborg, både planlægning og ordstyrerfunktion.
- Til sparringspart for politikere og administration i en politisk strategisk og kommunikativ proces.
- Til løbende kommunikationsopgaver, herunder redigering af faglig håndbog.
- Til større analysearbejde
Med Kirsten Holm-Petersen har Socialpædagogerne en stor hjælpende hånd, fordi Kirsten har været i stand til hurtigt og fleksibelt at sætte sig ind i organisationens liv og imødekomme vores behov for at få løst forskellige opgaver. Men Kirsten har mere end det. Hun har også været det udefrakommende blik og det helikopterperspektiv, som har kunne give opgaveløsningen et vigtigt tvist, og som har kunne give politikere og medarbejdere i Socialpædagogerne en konstruktiv og kritisk sparring til vores fulde tilfredshed.
Afdelingsleder Vagn Michelsen

Lysegrå bjælke 9x430

Faxe Kommune.
Læs mere...

Faxe Kommune afholdt den 10. Juni 2011 en forebyggelsesdag på børne- og ungeområdet. "I forbindelse med dagen samarbejdede kommunen med Kirsten Holm-Petersen både om vores pressestrategi og om et katalog om forebyggelse. Vi oplevede, at Kirsten Holm-Petersen handlede, stillede spørgsmål og kvalificerede vores projekt. Både som fagpersoner og som virksomhed oplevede vi et positivt samspil og et afgørende kvalitetsløft af arbejdet med forebyggelsesdagen. Læg dertil en professionel journalistisk linje, særlig indsigt i det sociale område, klar tale om opgaveforståelse og indgåede aftaler og proaktiv kommunikation. Alt i alt et godt og solidt håndværk."
Innovationskonsulent i ledelsessekretariatet, Børn, Familie og Uddannelse,
Niels Christian Barkholt (Nu næstformand i Dansk Socialrådgiverforening)

Lysegrå bjælke 9x430

Børnesagens Fællesråd.
Læs mere...

 Børnesagens Fællesråd har udgivet publikationen ”Barndommens gade – ungdommens vildveje!”, hvor Kirsten Holm-Petersen har skrevet de 4 fortællinger om barndom og ungdomskriminalitet.
Kirsten Holm-Petersen har en meget professionel tilgang til sine arbejdsopgaver, som hun analyserer grundigt. Det giver opdragsholderen et trygt udgangspunkt for at overlade mangeartede opgaver til hende. Kirsten Holm-Petersen formulerer sig i et klart sprog, let flydende og med stor indlevelse i netop det emne, som hun får betroet.
I ”Barndommens gade – ungdommens vildveje!” viser Kirsten, at hun forstår at lade de unge tale gennem sin pen.
Kirsten Holm-Petersen er grundig, overholder aftaler og slipper først en opgave, når det sidste led er i hus.
Sekretariatsleder Inge Marie Nielsen

Lysegrå bjælke 9x430

Roche.
Læs mere...

 Roche a/s har samarbejdet med Kirsten Holm-Petersen omkring to større projekter. I det første har Kirsten Holm-Petersen produceret fire web-videoer med tidligere kræftpatienter. Opgaven blev udført i samarbejde med fotograf Thomas Gluud. Web-videoerne blev offentliggjort marts 2010. Se videoerne her
Det andet projekt var tilrettelæggelse og udgivelse af interviewbogen ”Vi ser fremad” med syv mænd, hvis kone, kæreste, søster, datter eller mor fik bryst- eller underlivskræft. Bogen suppleres med tre interview med psykologer og læger. Bogen udkom marts 2011. Se den her
Roche a/s samarbejde med Kirsten Holm-Petersen har været særdeles givende og frugtbart. Kirsten Holm-Petersen evner med sin nysgerrighed og sin store empati på en kvalificeret måde at dybdeinterviewe mennesker, der har været gennem en svær krise i deres liv. Kirsten Holm-Petersen er samtidig i stand på fornem vis at indramme og fastholde det væsentligste i de personlige beretninger og formidle på en levende og medrivende måde. Ligesom Kirsten Holm-Petersen, qua sine journalistiske kompetencer, kan researche i – og få et overblik over – nye faglige stofområder på kort tid. I tillæg til disse kvaliteter skal fremhæves, at Kirsten Holm-Petersen er særdeles idérig, konstruktiv og målrettet i sit arbejde – og en meget fleksibel samarbejdspartner. Samarbejdet med Kirsten Holm-Petersen har været meget værdifuldt for Roche a/s.
Kommunikationschef Morten Wiberg

Lysegrå bjælke 9x430

Københavns Fængsler og C:NTACT.
Læs mere...

 Kirsten Holm-Petersen har udarbejdet en evalueringsrapport for Københavns Fængsler og C:NTACT (Betty Nansen) i forbindelse med et teaterprojekt som i forsommeren 2009 blev opført af indsatte i Vestre Fængsel.
KPH forestod udabejdelsen af rapporten ved at gennemføre en række interviews af indsatte som medvirkede, intruktør, medarbejdere fra fængslet og tilskuere. Evalueringsrapporten har derfor først og fremmst taget udgangspunkt i disse samtaler.
Denne form - og ikke mindst måden det er gjort på - gør evalueringsrapporten meget let læselig og giver et meget fint indtryk af projektet og de rammer og resultater der var for og af projektet.
Samarbejdet med KHP var enkelt og KPH drev selvstændigt processen inden for de rammer vi havde aftalt - med et flot resultat.
Fængselsinspektør Peter Vesterheden

Lysegrå bjælke 9x430