Hjem » Video

Alle taler om video til nettet - og ja, det virker!

At video kan noget, som en tekst ikke kan, er ingen i tvivl om - længere. Men derfra og til at få tænkt video ind i kommunikationsstrategien er der ofte langt, især for mindre institutioner, organisationer og virksomheder.

Samtidig har I måske brændt fingrene på dyre videoproduktioner med meget flash og en proces, hvor I følte jer hægtet af. Hvor resultatet blev video med meget lidt af det indhold, I eftersøgte. 

Holmpkommunikation står for video med journalistisk indhold, der er talt igennem med jer som kunde, med fængende billeder og med de rigtige signaler både indadtil og udadtil.  

Holmpkommunikation arbejder sammen med anerkendte fotografer - og står også ind imellem selv for hele produktion, afhængigt af opgavens karakter.

To eksempler på mindre produktioner, der gør gavn.

For botilbuddet Asgaard på Fyn for unge med autisme spektrum forstyrrelser har jeg lavet en række korte videointerviews med nogle af de unge beboere. Videoklippene ligger på hjemmesiden og bruges også af Asgaard på møder med kunder og samarbejdspartnere.

"Kirsten havde en meget professionel tilgang til arbejdet med at beskrive Asgaards tilbud på den nye hjemmeside og i brochurer og video. (..) Vi får mange positive tilbagemeldinger fra sagsbehandlere. Pårørende melder tilbage, at de får en rigtig god indsigt i Asgaards arbejde med de unge mennesker igennem det videomateriale, som der ligger på hjemmesiden". Forstander Brian Petersen.

Børnehjemmet Løkkehus ønskede små videoklip, som sagsbehandlere og forældre kunne vise de mindre børn, der skulle indskrives på institutionen for at afmystificere, hvad det vil sige at være barn på Løkkehus. Resultatet er blevet en underside på hjemmesiden med en række små videoer, som børn, forældre og sagsbehandlere kan "bladre" i. 

"På Løkkehus ville vi bl.a. skabe en hjemmeside, hvor vi fortæller om Løkkehus i ”børnehøjde”. Det skulle ske via video, billeder og tale osv. (..) Her var det Kirstens evne til at strukturere, skabe overblik, tekstbehandling og videofilme, som fik os bragt frem til et, synes vi selv, rigtig godt resultat". Leder Leif Brauner Steensen.

Lysegrå bjælke 9x430

Socialstyrelsen Barnets Reform610x337

DVD med tre video-fortællinger, der understøtter budskaberne i Barnets Reform. Se videoerne her

Lysegrå bjælke 9x430

Fire patientfortællinger til Roche's hjemmeside. Se videoerne her.

Lysegrå bjælke 9x430