Kommer I i mål med jeres kommunikation?

Ellers er der hjælp at hente fra specialist på det sociale område.

Jeg fornyr hjemmesidens indhold og udseende, udarbejder en video til webben, et jubilæumsskrift, en publikation, en optræden i medierne eller et nyt markedsføringsmateriale.

Ny synlighed

Løsningen giver mærkbare resultater. Ny synlighed hos målgrupperne, flere kunder eller brugere, øget indtjening, større bruger- og medarbejdertilfredshed, klarere (ledelses-)budskaber og større forståelse i omverdenen både for socialt udsatte og for arbejdsfeltet.

Gennem mit professionelle og personlige engagement fanger jeg kernen i menneskets, virksomhedens, organisationens eller den offentlige institutions væsen og er med til at formidle denne. Fokuseret, levende og fængende.

Bredt net af samarbejdspartnere

Jeg har et indgående kendskab til det sociale område og favner alle niveauer og aktører. Jeg har et bredt net af samarbejdspartnere, fx fotografer, webdesignere og grafikere, og styrer ofte hele processen i en opgave.

Kom godt i gang

Ring, hvis I har behov for hjælp til formidling og kommunikation. Efter en telefonisk dialog eller et møde sender jeg et tilbud med udførlig beskrivelse af opgaven, processen og prisen. Herefter kan vi komme i gang.

 

 

Lysegrå bjælke 9x430

Kunderne siger:

"Med Kirstens hjælp er vi kommet til at fremstå mere professionelt i vores markedsføringsmateriale, og vi er blevet mere synlige over for vores omverden. Kirsten havde en meget professionel tilgang til arbejdet med at beskrive vores tilbud på den nye hjemmeside og i brochurer og video. Det var tydeligt, at Kirsten havde en stor indsigt i det sociale område. "  Læs mere...

Smal mørkegrøn bjælke 430x13

Hjem

Udsatte børn og unges stemmer er tavse i socialdebatten

På Folkemødet 2017 arrangerer jeg sammen med journalist Tina Juul Rasmussen en workshop med fokus på, at udsatte børn og unge sjældent optræder i medierne i sager om deres eget liv, fx deres anbringelse eller ”sag” i kommunen.

Er det godt eller skidt for børnene og for samfundsdebatten, at de beskyttes – eller overbeskyttes – mod nysgerrige journalister og eksponering i medierne? Læs mere

Hjem

Når meldingen ”vi kommenterer ikke enkeltsager” ikke holder

På Folkemødet 2016 arrangerer jeg sammen med min kollega, journalist Tina Juul Rasmussen en workshop. Her drøfter vi kommunernes åbenhed/lukkethed på socialområdet, når det drejer sig om ubehagelige enkeltsager, som ofte tiltrækker sig landspolitisk og –mediemæssig interesse.

Hvad tænker de på?

Omdrejningspunktet i workshoppen vil være disse spørgsmål: Læs mere

Hjem

Tag dog plejebørnene med i den undskyldning

Socialdemokraterne har jan. 2016 stillet beslutningsforslag i Folketinget om, at ”personer, der har været misrøgtet på statens sociale institutioner” skal have en officiel undskyldning.

Det har undret mig, lige siden undskyldningen første gang kom på tale, at plejebørnene intet sted er nævnt. Det er som om, alle kollektivt glemmer, at også dem, som det officielle Danmark satte i plejefamilier, kunne risikere misrøgt. Læs mere