Hjem » Om Holmp » Privatlivspolitik

 

PRIVATLIVSPOLITIK for Holmpkommunikation

 1. maj 2018

Holmpkommunikation behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af det formål, jeg har aftalt med dig/jer, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kirsten Holm-Petersen, Holmpkommunikation, er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Jeg er eneste person, der har adgang til databehandlingssystemerne.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kirsten Holm-Petersen

Adresse: Larslejsstræde 1, 1. sal, 1451 København K

CVR: 31834198

Telefon: 41152235

Mail: kirsten@holmpkommunikation.dk

Hjemmeside: www.holmpkommunikation.dk

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger, som ikke er personfølsomme. Jeg har ikke registeret personfølsomme data. Jeg gør opmærksom på, at jeg primært arbejder B2B, og at det er organisationen/tilbuddet/kommunen/foreningen, som er kunde og betaler, og disses ledere og medarbejdere er vores kunde-/kontaktpersoner:

 • Kunde-/kontaktoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger er titel, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, dato for hvornår jeg har talt med dig sidst, hvad vi aftalte, og øvrigt indhold, der er nødvendigt for at opfylde den aftale, vi har indgået.

Her indsamler jeg oplysninger fra

Normalt får jeg oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være tale om opslag på jeres hjemmeside, hvor jeres kontaktdata er anført og er frit tilgængelige for offentligheden.

Virksomhedens formål og legitime interesser i behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er salg og relationspleje:

 • At have et overblik over hvem, der har vist interesse for at blive kunde til et af mine produkter.
 • At det er nødvendigt for at kunne servicere mine kunder/kontakter og opfylde de kontrakter, jeg har med kunderne.

Formål:

Formål med behandling af kunde-/kontaktoplysninger:

 • At have et overblik over hvem der i fremtiden kunne have interesse i at blive kunde til et af mine produkter.
 • At kunne servicere mine kunder/kontakter og opfylde de kontrakter/aftaler, jeg har med dem.
 • At administrere kundernes/kontakterne relationer til mig og omvendt
 • At kunne udsende mails med interesse for kunderne, når det er relevant.

Samtykke

Oftest vil min behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Jeg indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis jeg indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger til nogen som helst – herunder heller ikke til firmaer til markedsføring. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine data bliver opbevaret, indtil du rejser fra dit job, eller indtil du selv beder om at dine data slettes.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, så gennemfører jeg ændringerne eller sletningerne så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.