Hjem » Blog » Når meldingen ”vi kommenterer ikke enkeltsager” ikke holder

Når meldingen ”vi kommenterer ikke enkeltsager” ikke holder

På Folkemødet 2016 arrangerer jeg sammen med min kollega, journalist Tina Juul Rasmussen en workshop. Her drøfter vi kommunernes åbenhed/lukkethed på socialområdet, når det drejer sig om ubehagelige enkeltsager, som ofte tiltrækker sig landspolitisk og –mediemæssig interesse.

Hvad tænker de på?

Omdrejningspunktet i workshoppen vil være disse spørgsmål:

  • Er der internt i kommunerne overvejelser om at træde nye veje og ikke blot – som nu – at henholde sig til tavshedspligten i enkeltsager og udtalelsen ”ingen kommentarer”?
  • Har kommunerne brug for eller lyst til at komme ud over rampen – også når det gælder enkeltsagerne – og supplere det mediebillede og syn på kommunen og dens medarbejdere, der ellers tegner sig?
  • Hvilke barrierer, dilemmaer, overvejelser, men måske også gevinster, ligger der i en ny og mere åben ekstern kommunikation, også i forhold til de ubehagelige enkeltsager?
  • Og hvad med de gode historier – dem, hvor det lykkes at flytte borgere og familier til et bedre sted i livet – hvordan kan man som moderne kommune synliggøre dem?

Dem kan du møde

Vi har inviteret centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune, Thomas Carlsen, kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden, direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, Jørn Henriksen og rådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen til at dele deres overvejelserne – med afsæt i nogle konkrete sager – bag deres kommunikation med deltagerne i workshoppen.

Tina Juul Rasmussen og jeg faciliterer debatten.

Hvornår: Lørdag den 18. juni

Klokken: Kl. 8.45 til 9.45

Hvor: Sverigesvej Mødetelt

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *